Sáng kiến - Đề tài khoa học
Loại văn bản Sáng kiến - Đề tài khoa học
Số/ Ký hiệu 4634/QĐ-UBND
Trích yếu Quyết định về việc công nhận sáng kiến cấp cơ sở, đợt 2 năm 2018
Ngày ban hành 2018-12-04
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND huyện
Đính kèm