Sáng kiến - Đề tài khoa học
Loại văn bản Sáng kiến - Đề tài khoa học
Số/ Ký hiệu 5336/QĐ-UBND
Trích yếu Quyết định công nhận đề tài, sáng kiến cấp cơ sở đợt 2 năm 2017
Ngày ban hành 2017-12-13
Ngày hết hạn
Người ký Nguyễn Quang Thọ
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND huyện
Đính kèm