Sáng kiến - Đề tài khoa học
Loại văn bản Sáng kiến - Đề tài khoa học
Số/ Ký hiệu 6733/QĐ-UBND
Trích yếu Quyết định công nhận sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở năm 2019
Ngày ban hành 2020-01-01
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND huyện
Đính kèm