Sáng kiến - Đề tài khoa học
Loại văn bản Sáng kiến - Đề tài khoa học
Số/ Ký hiệu Đề tài
Trích yếu Đề tài đánh giá hiệu quả điều trị thay thế nghiện các CDTP bằng thuốc Methadone tại huyện Hương Sơn
Ngày ban hành 2017-08-15
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành Trung tâm YTDP huyện
Đính kèm