Giấy mời
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu 83-GM-HĐND
Trích yếu Giấy mời dự họp thứ 14 HĐND huyện khóa XIX
Ngày ban hành 2019-12-06
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành HĐND huyện
Đính kèm