Giấy mời
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu 96/HĐND
Trích yếu Triệu tập kỳ họp thứ 16 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày ban hành 2020-06-12
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành HĐND huyện
Đính kèm