Giấy mời
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu 05/GM-UBND
Trích yếu Làm việc với các xã phấn đấu đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2020
Ngày ban hành 2020-01-08
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND huyện
Đính kèm