Giấy mời
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu 05/GM-UBND
Trích yếu Giấy mời Hội nghị trực tuyến Tổng kết ngành Thông tin và Truyền thông năm 2017...
Ngày ban hành 2018-01-05
Ngày hết hạn
Người ký Lê Xuân Hồng
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành UBND huyện
Đính kèm