Giấy mời
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu 09/GM-UBND
Trích yếu Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020
Ngày ban hành 2020-01-10
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND huyện
Đính kèm