Giấy mời
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu 113/GM-UBND
Trích yếu Giấy mời Hội nghị tổng kết công tác PCTT và TKCN năm 2018
Ngày ban hành 2019-05-16
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND huyện
Đính kèm