Giấy mời
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu 120/GM-UBND
Trích yếu Giấy mời tập huấn phổ biến tiêu chuẩn VietGAP trên cây ăn quả có múi
Ngày ban hành 2019-05-21
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND huyện
Đính kèm