Giấy mời
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu 122/GM-UBND
Trích yếu Giấy mời làm việc Tạp chí Thương gia và Thị trường
Ngày ban hành 2019-05-22
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND huyện
Đính kèm