Giấy mời
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu 126/GM-UBND
Trích yếu Giới mời dự lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2019
Ngày ban hành 2019-05-24
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND huyện
Đính kèm