Giấy mời
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu 144/GM-UBND
Trích yếu Giấy mời hội nghị trực tuyến tổng kết công tác PCTT và TKCN năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019
Ngày ban hành 2019-06-19
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND huyện
Đính kèm