Giấy mời
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu 241/GM-UBND
Trích yếu Giấy mời họp soát xét danh mục dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025
Ngày ban hành 2019-10-18
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND huyện
Đính kèm