Giấy mời
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu 249/GM-UBND
Trích yếu Giấy mời họp soát sét kết quả thực hiện chính sách Nghị quyết 123 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Ngày ban hành 2019-10-25
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND huyện
Đính kèm