Giấy mời
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu 29/GM-UBND
Trích yếu Họp BTC cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) huyện Hương Sơn
Ngày ban hành 2020-02-21
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND huyện
Đính kèm