Giấy mời
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu 46/GM-UBND
Trích yếu Giấy mời họp UBND huyện
Ngày ban hành 2020-04-24
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND huyện
Đính kèm