Giấy mời
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu 71/GM-UBND
Trích yếu Giấy mời họp đánh giá công tác Quản lý nhà nước về lĩnh vực Thông tin và Truyền thông
Ngày ban hành 2019-03-26
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND huyện
Đính kèm