ISO
Loại văn bản ISO
Số/ Ký hiệu 22/KH-UBND
Trích yếu Kế hoạch duy trì, cập nhật, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước
Ngày ban hành 2019-02-22
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND huyện
Đính kèm