ISO
Loại văn bản ISO
Số/ Ký hiệu 22/KH-UBND
Trích yếu Kế hoạch duy trì, cập nhật, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia
Ngày ban hành 2019-02-22
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND huyện
Đính kèm