ISO
Loại văn bản ISO
Số/ Ký hiệu 2881/QĐ-UBND
Trích yếu Quyết định về việc ban hành áp dụng hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo chuẩn ISO
Ngày ban hành 2019-05-20
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND huyện
Đính kèm