ISO
Loại văn bản ISO
Số/ Ký hiệu 4282/QĐ-UBND
Trích yếu Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng và áp dụng QLCL theo tiêu chuẩn ISO
Ngày ban hành 2019-08-28
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND huyện
Đính kèm