ISO
Loại văn bản ISO
Số/ Ký hiệu 4562/QĐ-UBND
Trích yếu Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO
Ngày ban hành 2018-11-30
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND huyện
Đính kèm