ISO
Loại văn bản ISO
Số/ Ký hiệu 90/GM-UBND
Trích yếu Giấy mời tập huấn ISO
Ngày ban hành 2020-07-01
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND huyện
Đính kèm