ISO
Loại văn bản ISO
Số/ Ký hiệu KH
Trích yếu Kế hoạch mục tiêu chất lượng năm 2019
Ngày ban hành 2019-05-20
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND huyện
Đính kèm