Kế hoạch
Loại văn bản Kế hoạch
Số/ Ký hiệu 20/KH-UBND
Trích yếu Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn huyện Hƣơng Sơn năm 2021
Ngày ban hành 2021-02-03
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành
Đính kèm