Kế hoạch
Loại văn bản Kế hoạch
Số/ Ký hiệu 24/KH-UBND
Trích yếu Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành 2020-02-03
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND huyện
Đính kèm