Kế hoạch
Loại văn bản Kế hoạch
Số/ Ký hiệu 74/KH-UBND
Trích yếu KH triển khai thực hiện KL số 49/KL/TW và chỉ thị 11/CT/TƯ về tăng cường sự chỉ đạo của Đảng đối với công tác khuyến học
Ngày ban hành 2020-06-15
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND huyện
Đính kèm