Kế hoạch
Loại văn bản Kế hoạch
Số/ Ký hiệu 80/KH-UBND
Trích yếu Kế hoạch triển khai các hoạt động KN 73 năm ngày TB-LS
Ngày ban hành 2020-06-30
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND huyện
Đính kèm