Kế hoạch
Loại văn bản Kế hoạch
Số/ Ký hiệu 95 /KH-UBND
Trích yếu ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC HUYỆN HƯƠNG SƠN NĂM 2019
Ngày ban hành 2018-10-25
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND huyện
Đính kèm