Xã Sơn Hồng phát động phong trào xây dựng hàng rào cứng
08:26 04/10/2019
Thời gian qua, xã Sơn Hồng đã phát động phong trào toàn dân ra quân xây dựng hàng rào cứng, từng bước tiến tới xây dựng vườn mẫu, tạo điều kiện để tổ chức giải phóng mặt bằng đường giao thông theo tiêu chí nông thôn mới.

Để triển khai nhiệm vụ này xã đã tổ chức họp mở rộng cho toàn thể cán bộ cốt cán. Sau đó phân công cán bộ Đảng ủy, UBND xã trực tiếp xuống tận thôn để ổ chức thực hiện. Cấp ủy, Thôn trưởng vận động nhân dân các cụm dân cư đăng ký xây dựng hàng rào cứng.

Về chính sách hỗ trợ: xã cấp đủ toàn bộ lưới B40 cho các hộ dân theo cụm tổ; các hộ dân tự túc cát, sỏi, cột bê tông. Về quy mô: mỗi cụm dân cư từ 7-10 hộ sống liền kề nhau, không kể vườn to hay nhỏ. Ở những nơi khó khăn thì cụm ít nhất cũng phải có từ 5 hộ liền kề trở lên.

Nhân dân Sơn Hồng xây dựng hàng rào cứng

Đối với hộ đặc biệt neo đơn, vườn không bằng phẳng, hoặc quá rộng xã sẽ hộ trợ máy múc san ủi tạo mặt bằng tiện cho việc xây bờ rào.

Sau gần một tháng phát động đến nay đã có 30 hộ dân ở thôn 5, thôn 8 tiến hành xây hàng rào theo qui định.  Hiện nay, các hộ dân ở các thôn đang tiếp tục đăng ký, Ban chỉ đạo xã tiếp tục vận động các hộ dân đẩy nhanh tiến độ thực hiện chủ trương này. Đây là cách làm hay cần nhân rộng ./.

Hoài Nhơn

Ý kiến bạn đọc