Nghị Quyết
Loại văn bản Nghị Quyết
Số/ Ký hiệu 139/HĐND
Trích yếu Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ, chức danh, thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện (từ 139-142)
Ngày ban hành 2020-07-15
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành HĐND huyện
Đính kèm