Nghị Quyết
Loại văn bản Nghị Quyết
Số/ Ký hiệu 170/HĐND
Trích yếu NQ về cơ chế chính sách PTNN, NT, xây dựng NTM, đô thị văn minh và chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2021
Ngày ban hành 2020-12-25
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành HĐND huyện
Đính kèm