Tuyên truyền kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng xuân Tân Sửu 2021
14:33 29/01/2021
Để thiết thực chào mừng Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; mừng xuân Tân Sửu 2021, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Công văn yêu cầu các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau.

- Hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền từ huyện đến cơ sở đảm bảo mỹ quan, trang trọng;

- Tăng cường công tác kiểm tra các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa trước, trong và sau Tết Nguyên Đán.

- Biên tập, đăng tải kịp thời các tin, bài lên Cổng thông tin điện tử huyện.

- Bổ sung, thay thế mới các cụm pano, áp phích, khẩu hiệu phù hợp với nội dung các đợt tuyên truyền; Phân công cán bộ chuyên môn phối hợp, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tổ chức công tác tuyên truyền theo Kế hoạch đã ban hành.

- Mở các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề, tăng thời lượng phát sóng, đăng tin, bài về: Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; công tác xây dựng Đảng; các phong trào thi đua yêu nước; các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; Những giá trị văn hoá truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam mỗi khi Tết đến Xuân về; ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống pháo nổ, đèn trời, tai tệ nạn xã hội, cờ bạc, mê tín dị đoan... thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Các hoạt động chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng, mừng Xuân Tân Sửu; các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo cho hộ gia đình chính sách, người có công, người nghèo, các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong dịp tết...

- Chỉ đạo tổ chức trang trí công sở đẹp, văn minh, treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, cờ mừng và băng rôn, khẩu hiệu tại trụ sở của cơ quan, đơn vị mình.

- Phát động phong trào toàn dân tự chỉnh trang khuôn viên nơi ở, trang trí nhà cửa. Tổ chức ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường, đường làng ngõ xóm, khuôn viên các trụ sở, cơ quan làm việc, nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ, các di tích lịch sử văn hóa; nhà văn hóa, các thiết chế thể thao xã, thị trấn, thôn, tổ dân phố…

- Tiếp tục kiểm tra, rà soát và tiến hành tháo dỡ, thay thế các băng cờ, khẩu hiệu, pano tuyên truyền đã cũ, bạc màu, các loại khẩu hiệu tuyên truyền đã quá thời hạn quy định. Đồng thời tổ chức treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, cờ mừng và băng rôn khẩu hiệu tại cơ quan, công sở, trường học, các trục đường chính, đường liên thôn, liên xã, nhà văn hóa thôn một cách trang trọng, đảm bảo tính thẩm mỹ…; tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở, thông báo rộng rãi và hướng dẫn nhân dân treo cờ; khuyến khích các hộ gia đình trang trí đèn led, đèn nháy trước mỗi hộ gia đình nhưng phải đảm bảo về an toàn lưới điện..

Nội dung khẩu hiệu tuyên truyền:

1. Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Tân Sửu 2021!

2. Nhiệt liệt chào mừng 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021) !

3. Nhiệt liệt chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng !

4. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021!

5. Thi đua lập thành tích, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021!

6. Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tích cực học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh !

7. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm !

8. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm !

9. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta !

10. Tất cả vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh !

11. Quyết tâm xây dựng Hương Sơn ngày càng giàu mạnh, văn minh !

*Thời gian tuyên truyền: Từ ngày 02/02/2021 đến ngày 27/02/2021

Lưu ý: Các hoạt động trên phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19 trong tình hình mới theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và huyện .

BBT

Ý kiến bạn đọc