Tài liệu phục vụ kỳ họp
Loại văn bản Tài liệu phục vụ kỳ họp
Số/ Ký hiệu TLHĐ
Trích yếu Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 16
Ngày ban hành 2020-06-29
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành HĐND huyện
Đính kèm