Tài liệu phục vụ kỳ họp
Loại văn bản Tài liệu phục vụ kỳ họp
Số/ Ký hiệu TLHĐ
Trích yếu Tài liệu phục vụ HĐND huyện kỳ họp thứ 16
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành HĐND huyện
Đính kèm