Tài liệu phục vụ kỳ họp
Loại văn bản Tài liệu phục vụ kỳ họp
Số/ Ký hiệu VB HĐND
Trích yếu Tài liệu kỳ họp thứ 20 HĐND huyện
Ngày ban hành 2021-04-02
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành HĐND huyện
Đính kèm