Tài liệu sinh hoạt chi bộ
Loại văn bản Tài liệu sinh hoạt chi bộ
Số/ Ký hiệu TLSHCB
Trích yếu Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 10
Ngày ban hành 2017-09-27
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành Huyện ủy
Đính kèm