Tài liệu sinh hoạt chi bộ
Loại văn bản Tài liệu sinh hoạt chi bộ
Số/ Ký hiệu TLSHCB
Trích yếu Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 7 năm 2018
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành Huyện ủy
Đính kèm