Tài liệu sinh hoạt chi bộ
Loại văn bản Tài liệu sinh hoạt chi bộ
Số/ Ký hiệu TLSHCB T10
Trích yếu Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 10
Ngày ban hành 2019-10-01
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành Huyện ủy
Đính kèm