Tài liệu sinh hoạt chi bộ
Loại văn bản Tài liệu sinh hoạt chi bộ
Số/ Ký hiệu TLSHCB T11
Trích yếu Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 11 năm 2018
Ngày ban hành 2018-10-31
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành
Đính kèm