Tài liệu sinh hoạt chi bộ
Loại văn bản Tài liệu sinh hoạt chi bộ
Số/ Ký hiệu TLSHCB T12
Trích yếu Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 12
Ngày ban hành 2019-12-01
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành Huyện ủy
Đính kèm