Thông báo
Loại văn bản Thông báo
Số/ Ký hiệu 81/TB-TTHĐND
Trích yếu Thông báo KL của CT HĐND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 1/2020
Ngày ban hành 2020-02-07
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành HĐND huyện
Đính kèm