Thông báo
Loại văn bản Thông báo
Số/ Ký hiệu 03/TB-UBBC
Trích yếu Thông báo nộp hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày ban hành 2021-02-19
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành Ủy ban bầu cử
Đính kèm