Thông báo
Loại văn bản Thông báo
Số/ Ký hiệu 06/TB-BCĐ
Trích yếu Phân công địa bàn phụ trách cho các thành viên Ban chỉ đạo chương trinh MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020
Ngày ban hành 2020-02-10
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành Ban chỉ đạo NTM huyện
Đính kèm