Thông báo
Loại văn bản Thông báo
Số/ Ký hiệu 110/TB-UBND
Trích yếu Thông báo về việc tuyển dụng viên chức
Ngày ban hành 2020-06-08
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND huyện
Đính kèm