Thông báo
Loại văn bản Thông báo
Số/ Ký hiệu 16/TB-UBND
Trích yếu Thông báo tiêu chí lựa chon tổ chức bán đấu giá
Ngày ban hành 2021-01-28
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND huyện
Đính kèm