Thông báo
Loại văn bản Thông báo
Số/ Ký hiệu 203/TB-UBND
Trích yếu Thông báo tiêu chí lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản
Ngày ban hành 2020-09-01
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND huyện
Đính kèm