Thông báo
Loại văn bản Thông báo
Số/ Ký hiệu 209/TB-UBND
Trích yếu Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký của PCT UBND huyện Hương Sơn
Ngày ban hành 2020-09-07
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND huyện
Đính kèm